Rodin's art : the Rodin Collection of the Iris & B. Gerald Cantor Center for Visual Arts at Stanford University
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ISBN:  0195133803

Ký hiệu phân loại: 730 Plastic arts Sculpture

Thông tin xuất bản: Auckland ; New York :Iris & B. Gerald Cantor Center for Visual Arts at Stanford University in association with Oxford University Press, 2003.,

Mô tả vật lý: xvii, 662 p. : , ill. ; , 29 cm.

Ngôn ngữ:


Sculpture -- Private collections ; California ; Palo Alto ; Catalogs.; Sculpture -- California ; Palo Alto ; Catalogs.; Cantor, B. Gerald, -- 1916- ; Art collections ; Catalogs.; Cantor, Iris -- Art collections ; Catalogs.; Rodin, Auguste, -- 1840-1917 ; Catalogs.; Iris & B. Gerald Cantor Center for Visual Arts at Stanford University -- Catalogs.

Chưa có video
1)  Xem mục lục


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH