Sodium channels and neuronal hyperexcitability

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gregory Bock, Jamie Goode

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471485306

Ký hiệu phân loại: 612.8 Nervous system Sensory functions

Thông tin xuất bản: Chichester, England ; New York : Wiley, 2002.

Mô tả vật lý: viii, 244 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 80747

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH