Financial instrument pricing using C++
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Daniel Duffy, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0470855096

Ký hiệu phân loại: 332.60285 Investment

Thông tin xuất bản: Hoboken :John Wiley, 2004,

Mô tả vật lý: 418 tr. ;

Ngôn ngữ:

ID: 8075


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH