Nuclear envelope dynamics in embryos and somatic cells

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Philippe Collas

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0306474395

Ký hiệu phân loại: 571.6 Cell biology

Thông tin xuất bản: Georgetown, Tex., U.S.A. : New York, N.Y., U.S.A. : Landes Bioscience/Eurekah.com ; Kluwer Academic/Plenum Pub., 2002

Mô tả vật lý: 174 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 80750

Includes bibliographical references and index.
1. 
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH