Quicken 2004 for dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0764542346

Ký hiệu phân loại: 332.024 Personal finance

Thông tin xuất bản: N.Y :Wiley, 2003,

Mô tả vật lý: 368 tr. ;

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH