Nomination of Ada Deer : hearing before the Committee on Indian Affairs, United States Senate, One Hundred Third Congress, first session, on the nomination of Ada Deer to be Assistant Secretary for Indian Affairs, July 15, 1993, Washington, DC.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0160416582

Ký hiệu phân loại: 342.7308720262 Constitutional and administrative law

Thông tin xuất bản: Washington : U.S. G.P.O. : For sale by the U.S. G.P.O., Supt. of Docs., Congressional Sales Office, 1993.

Mô tả vật lý: iii, 121 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 80902

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH