The battlefield and beyond [electronic resource] : essays on the American Civil War

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Clayton E Jewett

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0807143568

ISBN-13: 978-0807143575

Ký hiệu phân loại: 973.7 Administration of Abraham Lincoln, 1861-1865 Civil War

Thông tin xuất bản: Baton Rouge : Louisiana State University Press, 2012.

Mô tả vật lý: 1 v. (viii, 341 p. )

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 80928

Includes bibliographica references.
1. 
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH