Developing Websites with jQuery Mobile [elektronisk ressurs]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Matthew David, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9780240819075


Thông tin xuất bản: Burlington :Taylor & Francis , 2011,

Mô tả vật lý: 1 online resource (45 s.)

Ngôn ngữ:

ID: 80930
Websites
  - jQuery Mobile
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH