World War I reference library [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sara Pendergast, Tom Pendergast, Christine Slovey

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0787654760

ISBN-10: 0787654779

ISBN-10: 0787654787

ISBN-10: 0787654795

ISBN-10: 078769181X

ISBN-13: 978-0787654764

ISBN-13: 978-0787654771

ISBN-13: 978-0787654788

ISBN-13: 978-0787654795

ISBN-13: 978-0787691813

Ký hiệu phân loại: 940.3 World War I, 1914-1918

Thông tin xuất bản: Detroit, Mich. : UXL , 2002

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 81017

Comprehensive coverage of the World War I period. Three volumes cover the historical events, people, and documents of World War I in a straightforward manner that will be easily understood by middle and high school students.
Includes bibliographical references and indexes.
1. 
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH