Cell growth, differentiation and senescence : a practical approach

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: George P Studzinski

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0199637687

Ký hiệu phân loại: 571.8 Reproduction, development, growth

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1999

Mô tả vật lý: xxiv, 307 p. : , ill ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 81018

Includes bibliographical references and index.
1. 
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH