SAS/GRAPH 9.1 Reference, Volumes I and II

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Institute SAS

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1590471954

Ký hiệu phân loại: 005.55 Statistical programs

Thông tin xuất bản: Cary : SAS, 2004

Mô tả vật lý: 1619 tr. ;

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 8102

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH