The art of segmented woodturning : a step-by-step guide

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Malcolm J Tibbetts

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0941936864

Ký hiệu phân loại: 684 Furnishings and home workshops

Thông tin xuất bản: Fresno : Linden Pub., 2005.

Mô tả vật lý: 184 p. : , col. ill. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 81103

Includes bibliographical references and index.
1. 
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH