Physical Properties of Foods [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Servet Gulum Sumnu, Serpil Sahin

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0387307800

Ký hiệu phân loại: 664.07 Tests, analyses, quality controls

Thông tin xuất bản: New York : Springer Science+Business Media, LLC., 2006

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 81120

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH