Microsoft Office Excel 2010 : introductory

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jeffrey J Quasney, Gary B Shelly

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0538745908

Ký hiệu phân loại: 005.54 Electronic spreadsheets

Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : Course Technology, 2011.

Mô tả vật lý: 1 v. (various pagination) , col. ill. ; , 27 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 81136

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH