Macs all-in-one for dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Joe Hutsko, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9780470537985

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ :Wiley Publishing, 2010, 2nd ed.

Mô tả vật lý: xxvi, 786 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


A guide to using a Mac covers such topics as customization, using Dashboard widgets, using iTunes, connecting to the Internet, using iPhoto, building a Web site with iWeb, and networking --

Macintosh (Computer)-

Chưa có video
1)  Xem mục lục


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH