Critical thinking : the art of argument
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0495501573

Ký hiệu phân loại: 153.42 Thought and thinking

Thông tin xuất bản: Boston, Mass. :Wadsworth Cengage Learning, 2012.,

Mô tả vật lý: xxv, 436 p. : , ill. (some col.) ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Critical thinking.-- Logic.-- Reasoning.-

Chưa có video
1)  Xem mục lục


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH