Word processing with Word

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Keith Brindley

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 075068187X

ISBN-13: 978-0750681872

Ký hiệu phân loại: 005.52 Word processing formerly 652.5

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2006.

Mô tả vật lý: v, 120 p. : , col. ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 81186

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH