Biotechnology and plant genetic resources : conservation and use

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: J. A Callow, Brian Ford-Lloyd, H. J Newbury

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0851991424

Ký hiệu phân loại: 631.5 Cultivation and harvesting

Thông tin xuất bản: Oxon ; New York : CAB International, 1997.

Mô tả vật lý: xii, 308 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 81246

Includes bibliographical references and index.
1. 
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH