COM+ programming : a practical guide using Visual C++ and ATL

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Pradeep K Tapadiya

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0130886742

Ký hiệu phân loại: 005.2 Programming for specific types of computers, for specific operating systems, for specific user interfaces

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall PTR, 2001.

Mô tả vật lý: xix, 536 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 computer optical disc (4 3/4 in.).

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 81297

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH