DB2 universal database : for OS/390 version 7.1 certification guide

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Susan Lawson, Richard Yevich

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0130650765

Ký hiệu phân loại: 005.7565 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall PTR, 2002

Mô tả vật lý: xxxvi, 632 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 computer optical disc (4 3/4 in.)

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 81344

Includes bibliographical references (p. 605-618) and index.
1. 
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH