Oracle PL/SQL interactive workbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Benjamin Rosenzweig, Elena Silvestrova

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0130473200

Ký hiệu phân loại: 005.75 Specific types of data files and databases

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall PTR, 2003

Mô tả vật lý: xviii, 662 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 81366

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH