Agile Java : crafting code with test-driven development

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jeff Langr

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0131482394

Ký hiệu phân loại: 005.2762 Programming for specific types of computers, for specific operating systems, for specific user interfaces

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall PTR, 2005.

Mô tả vật lý: xxiii, 752 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 81402

Includes bibliographical references (p. 733-734) and index.
1. 
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH