DB2 Universal Database for OS/390 v7.1 application certification guide

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Susan Lawson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0131007718

Ký hiệu phân loại: 005.75 Specific types of data files and databases

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall PTR, 2003

Mô tả vật lý: xx, 598 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 81405

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH