Sun Certified Enterprise Architect for J2EE study guide (exam 310-051)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Paul R Allen, Joseph J Bambara

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0072226870

ISBN-10: 0072226889

ISBN-10: 0072226897

Ký hiệu phân loại: 005.71262 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : McGraw-Hill/Osborne, 2003

Mô tả vật lý: xxvii, 618 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 81414


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH