Public finance and public policy
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Jonathan Gruber, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0716766310

Ký hiệu phân loại: 336 Public finance

Thông tin xuất bản: New York, NY :Worth Publishers, 2007, 2nd ed.

Mô tả vật lý: xxxviii, 756 p. : , ill. (some col.) ; , 27 cm.

Ngôn ngữ:


Aide sociale -- Finance; Collectieve goederen. -- gtt; Finance, Public. -- Finances publiques-- Finances publiques -- Problm̈es et exercice; Fiscal policy. -- Impt-- Politique fiscal-- Public welfare -- Finance. ; Taxation. -

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 336.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH