Managing Projects with GNU make
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0596006101

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Sebastopol :[knxb], 2004, In lần thứ 3

Mô tả vật lý: 320 tr. ;

Ngôn ngữ:

ID: 8146
Utilities (Computer programs)
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH