The practical skeptic : readings in sociology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Lisa McIntyre, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0073380032 (alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 301 Sociology and anthropology

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill Higher Education, 2009, 4th ed.

Mô tả vật lý: xiv, 394 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Social problems.-- Sociology.-- United States -- Social conditions.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 301.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH