Beneath the mask

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Ward

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9780810970748 (Harry N. Abrams : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 823 English fiction

Thông tin xuất bản: New York : Amulet Books, 2008

Mô tả vật lý: 243 p. ; , 20 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 81481

After tasting freedom, the former slaves are soon back under the control of the menacing Spears, and this time Corki and Pippa are separated as Corki, in training to be a Spear, seeks a way to work within the system to gain freedom for himself and his friends.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
32A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 823.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH