What's the problem? : a brief guide to thinking critically
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  1429242183 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 160 Logic

Thông tin xuất bản: New York, NY :Worth Publishers, 2010,

Mô tả vật lý: ix, 160 p. ; , 21 cm.

Ngôn ngữ:


Critical thinking.-- Logic.-- Reasoning.-- Thought and thinking.-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 160.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH