Aided navigation : GPS with high rate sensors
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0071493298 (alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 526.0285 Mathematical geography

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill, 2008,

Mô tả vật lý: xxi, 530 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Global Positioning System.-- Remote sensing.-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
17F
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 526.028


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH