Power is the great motivator
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1422179729 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 658.0019 General management

Thông tin xuất bản: Boston, Mass. :Harvard Business Press, 2008,

Mô tả vật lý: v, 65 p. : , ill. ; , 17 cm.

Ngôn ngữ:


Control (Psychology)-- Employee motivation.-- Management -- Psychological aspects.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
25F
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.001


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH