Hình học họa hình. Tập 2, Hình chiếu phối cảnh-hình chiếu có số-bóng trên các hình chiếu

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dương Tiến Thọ, Nguyễn Đình Điện, Nguyễn Văn Tuấn

Ngôn ngữ: Vie

Ký hiệu phân loại: 516.6 Abstract descriptive geometry

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2011

Mô tả vật lý: 239tr. ; , 27cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 81607

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
17D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 516.600
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH