An introduction into translation theories
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Luu Trong Tuan,

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  


Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hcmc vietnam national university 2012,

Mô tả vật lý: 279tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:


Biên-phiên dịch-- Translating and interpreting-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 1
DÃY KỆ
15E
Thư viện AB
4I
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 428.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH