Các kỹ năng trình bày dành cho nhà quản trị

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê, 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 243 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


1 . Điều gì tạo nên một phiên trình bày tuyệt vời ?2 . Chuẩn bị nội dung3 . Chuyển đổi nội dung thành một phiên trình dương4 . Ba chìa khóa để xác lập một kỹ năng trình bày tuyệt vời5 . Căn bản về thiết kế các kỹ năng trình bày có tác động cao6 . Bổ sung pizzazz vào phiên trình bày dương bản7 . Môi trường trình bày và hậu cần8 . Để thuận lợi cho người trình bày9 . Sẵn sàng và diễn tả kỹ năng trình bày10.Điều quản các câu hỏi và các vấn đề diễn tả khác11.Đánh giá, học hỏi và cải thiện12.Phần tham khảo nhanh Power Point.

Quản trị -- Kỹ năng thuyết trình, Quản trị -- Kỹ năng trình bày,

DÃY KỆ
25A
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
12A
*Ký hiệu xếp giá:  658
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn