Giáo trình mô phỏng sàn giao dịch chứng khoán

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 332.642 Exchange of securities

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2010

Mô tả vật lý: tr. ;

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 81994

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH