Để trở thành nhà lãnh đạo cẩm nang dành cho các nhà quản trị song ngữ Anh-Việt = how to be a leader

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: AUren Uris

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 658.4092 Executive management

Thông tin xuất bản: Cà Mau : Cà Mau, 1998

Mô tả vật lý: 253 tr. ;

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 820


* Phần I Phán đoán khả năng lãnh đạo của bạn.
 1 Tương lai bạn là người lãnh đạo.
 2 Trắc nhiệm nghệ thuật lãnh đạo của bạn/
* Phần II Lãnh đạo cách nào.
 3 Ba phương thức lãnh đạo cơ bản.
 4 Bàn thêm về các phương thức/
* Phần III Thích nghi phương thức theo nhu cầu.
 5 Chọn lối của bạn : Cá nhân.
 6 Chọn lối của bạn :Nhóm.
 7 Chọn lối của bạn : Tình huống.
 8 Chọn lối của bạn : Tính cách riêng/
* Phần IV Các vấn đề về tính cách trong lãnh đạo.
 9 Mối nguy ngầm về tính cách.
 10 Người lãnh đạo và người thừa hành/
* Phần V Để nhóm bạn thêm mạnh.
 11 Gỡ bỏ các cản ngại tinh thần.
 12 Làm cách nào hình thành thái đo.
 13 Triển khai các thông tri liên lạc.
 14 Làm cách nào tăng hiệu năng của nhóm/
* Phần VI Để bạn thêm mạnh.
 15 Kế hoạch làm việc hằng ngày của bạn.
 16 Trách nhiệm và việc ủỷ quyền.
 17 Vấn đề về thành công/
* Phần VII Mục tiêu của bạn.
 18 Đề ra mục tiêu. Từ vựng.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
28E
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.409
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH