Designing enterprise solutions with Sun Cluster 3.0

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0130084581

Ký hiệu phân loại: 004.65

Thông tin xuất bản: Palo Alto :Sun Microsoftsystems, 2002,

Mô tả vật lý: 270 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ: Tieng Anh

Môn học:


Dữ liệu điện tử, Xử lý, Kinh doanh, Hoạt động -- Mạng máy tính, Mạng máy tính, Cấu trúc, Máy tính, Cấu trúc, Sun Cluster, Xử lý song song (Máy tính điện tử),

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video
1


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn