Lạnh đông rau quả nhiệt đới

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hồ Đắc Lộc, Trần Đức Ba, Trần Hữu Dụng, Trần Thu Hà

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 664.853 Food technology

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông nghiệp, 1994

Mô tả vật lý: 209tr. ; , 21cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 82053

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 664.853
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH