Giải pháp hoàn thiện chiến lược phát triển sản phẩm mới và ngân sách marketing cho sản phẩm mới của Highlands Coffee

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Anh Khoa Đặng, Nguyễn Thị Hoàng Yến

Ngôn ngữ: Vie

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2013

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 82076

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH