Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty CP đầu tư xây dựng và vật liệu xây dựng Sài Gòn (Saigonbuild Corp)
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  


Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2013,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

ID: 82141


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH