Quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu & nợ phải thu khách hàng tại Cty Kiểm toán & Tư vấn TNP

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dương Thị Mai Hà Trâm, Huỳnh Thị Thu Thủy

Ngôn ngữ: Vie

Ký hiệu phân loại: 657.45 Auditing

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2013

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 82164

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH