Quy trình kiểm toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán BCTC do C.ty TNHH kiểm toán MXK thực hiện

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ngô Thị Mỹ Thúy, Nguyễn Thị Hoàng Yến

Ngôn ngữ: Vie

Ký hiệu phân loại: 657.45 Auditing

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2013

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 82176

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH