The iPod™ Companion
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Tony Bove, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1592001130

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: [kđ] :Muska & Lipman, 2003,

Mô tả vật lý: 280 tr. ;

Ngôn ngữ:


Phát triển trò chơi (Máy tính)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH