Danh mục và thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (đã được sửa đổi, bổ sung đến tháng 102004)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 382

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính Trị Quốc Gia, 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 1176 tr. ; , 29 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


Hàng xuất-nhập khẩu, Danh mục, Thuế suất hàng nhập khẩu, Thuế suất hàng xuất khẩu,

DÃY KỆ
11F
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
4F
*Ký hiệu xếp giá:  382
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn