Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho khu căn hộ cao cấp The Estella Xa Lộ Hà Nội, An Phú, Quận 2. TP.HCM công suất 700m3 ngày đêm.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2013,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH