Cơ sở văn hóa Việt Nam
 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 5

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 306.09597 Culture and institutions

Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2013,

Mô tả vật lý: 178tr. ; , 25cm

Ngôn ngữ:


Việt Nam -- Văn hóa

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 12
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 306.095


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH