Analysis and assessment the behaviour of pile foundation accounting of ThuBo barrier for differences in hydraulic pressure
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.154 Pile foundations

Thông tin xuất bản: TP.Hồ Chí Minh :Institute for Water and Environment Research, 2012,

Mô tả vật lý: 74tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH