Tang lễ của người Nùng Giang ở Cao Bằng

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9786045000823

Ký hiệu phân loại: 393.09597

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Văn hóa Thông tin, 2011,

Mô tả vật lý: 263tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


-

DÃY KỆ
12C
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  393.095
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn