Bức tranh văn hóa tộc người Cơ Tu
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9786049306006

Ký hiệu phân loại: 306.09597 Culture and institutions

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thời đại, 2013,

Mô tả vật lý: 121tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:

ID: 85538
1. Cơ Tu (Dân tộc Đông Nam Á)
  - Đời sống xã hội và tập quán; Cơ Tu (Dân tộc Việt Nam)
  - Văn hóa ; Việt Nam; Tộc người thiểu số
  - Việt Nam1. Cơ Tu (Dân tộc Đông Nam Á)
  - Đời sống xã hội và tập quán
2. Cơ Tu (Dân tộc Việt Nam)
  - Văn hóa
3. Việt Nam
4. Tộc người thiểu số
  - Việt Nam
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 306.095


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH