Notes from underground
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Văn học

ISBN:  1400041910


Thông tin xuất bản: New York :Alfred A. Knopf, 2004.,

Mô tả vật lý: xxxi, 126 p. ; , 22 cm.

Ngôn ngữ:


Russia -- History ; 1801-1917 ; Fiction.; Russia -- Officials and employees ; Fiction.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH